Op één centrale plek kunnen gebruikers van Consolit Service & Projecten hun ideeën en tips delen met andere gebruikers en ons. Zo kunnen we de software optimaliseren en de ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen Service & Projectmatig werkende organisaties verbeteren. Je kunt stemmen op je eigen én andermans ideeën. Per idee is het mogelijk een waarde toe te kennen van 1 (laag) tot 5 (hoog). Op deze manier maken we inzichtelijk aan welke aanpassingen in de software en de ondersteunende apps de meeste behoefte is. Wij garanderen dan ook om minimaal 5 van de ingediende ideeën te bestuderen op haalbaarheid. Is het haalbaar? Dan gaan wij het idee in de volgende release opnemen (gemiddeld 2 releases per jaar).