Blog

Gepubliceerd:

29 december 2022

Digitale transitie binnen het Nederlandse bedrijfsleven

Digitale transitie binnen het Nederlandse bedrijfsleven

Visma heeft voor het zesde jaar op rij de Visma Digitaliseringsindex gepubliceerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van digitalisering binnen het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de ontwikkelingen ten opzichte van vorige jaren en de verwachtingen voor de toekomst.

 

Verdere digitalisatie bedrijfsprocessen

Waar er vorig jaar nog een daling was ten opzichte van 2020 (26% naar 19%) geeft nu bijna een kwart (24%) van de ondervraagden aan dat zij meer bedrijfsprocessen willen gaan automatiseren. De processen die hier worden genoemd zijn HR, voorraadbeheer en productie.

Momenteel is ongeveer tweederde van de bedrijfsprocessen al gedigitaliseerd. Hiermee is in 2021 bijna een vijfde (18%) van de kosten bespaard. De verwachtingen voor 2022 ligt ongeveer gelijk met 19%. Met een kostenbesparing van 19% ligt het percentage bij grotere organisaties licht hoger dan bij kleinere organisaties (17%).

 

Bankmutaties verwerken het meest gedigitaliseerd

Net als in 2021 is dit jaar de verwerking van bankmutaties het meest gedigitaliseerde proces met 75%. Van de bedrijven die de verwerking van bankmutaties nu nog handmatig uitvoeren verwacht 60% in de nabije toekomst dit proces ook te hebben gedigitaliseerd.

 

Op weg naar volledige digitalisering

Een meerderheid van de bedrijven (56%) verwacht dat het digitaliseren van processen zich door blijft zetten. Zij verwachten dat in vijf jaar tijd alle processen geautomatiseerd zullen zijn. Kijkend naar de meningen binnen verschillende branches zien we dat de meerderheid verwacht over vijf jaar volledig gedigitaliseerd te zijn. Zo verwacht 50% binnen de handelsbranche volledige digitalisatie en is de dienstverlening branche met 66% het meest vooruitstrevend.

 

Klaar voor de volgende stap in het digitaliseren van je bedrijfsprocessen? Neem dan nu contact op!