Blog

Gepubliceerd:

28 december 2022

Grip op je projectadministratie door Onderhanden Werk

Wat is onderhanden werk?

Onderhanden Werk heeft betrekking tot alle langlopende projecten. Denk bij onderhanden werk aan kosten die nog niet zijn gefactureerd, maar waar de kosten al wel van bekend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld lonen, materialen en afschrijvingen.

Onderhanden Werk is wettelijk verplicht en daarom is het van belang dat je dit altijd nauwkeurig en op de juiste manier verwerkt in de administratie. In plaats van het direct boeken van de kosten en opbrengsten op de resultatenrekening worden deze eerst geparkeerd op de balans. Hierdoor staan de kosten en opbrengsten gedurende het gehele project tegenover elkaar en is er een nauwkeuriger beeld van de voortgang van het project.

Onderhanden werk en Onderhanden projecten

Onderhanden Werk en Onderhanden projecten worden vaak voor hetzelfde aangezien, maar toch zit hier een aanzienlijk verschil tussen.

Onderhanden Werk is een product dat jij zelf maakt voor eigen rekening en risico. Bij Onderhanden Projecten wordt een product gemaakt in opdracht van derden.

Bij Onderhanden Werk tellen de opbrengsten en resultaten pas wanneer het product verkocht is. Echter wordt er bij Onderhanden Projecten tussentijds al gefactureerd, waardoor er ook direct winst genomen wordt.

Hulp bij Onderhanden werk

Het verwerken van Onderhanden Werk of Onderhanden Projecten is een foutgevoelige en tijdrovende taak. Zeker bij projectbedrijven die meerdere langdurige projecten hebben lopen. Door het gebruik van slimme projectadministratie software worden deze taken sneller en nauwkeuriger uitgevoerd, waardoor je als bedrijf beter inzicht hebt in de voortgang van alle projecten en je administratie voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

Met de Consolit Service & Projecten heb je altijd grip en inzicht in je Service- & Projectadministratie! Neem snel een kijkje op de Service & Projecten pagina of neem gelijk contact met ons op!