Nieuwsbericht

Gepubliceerd:

30 mei 2024

Tips van onze consultants Mei 2024

 

Visma .net is constant in ontwikkeling. We blijven de software optimaliseren en zorgen dat jij zo gebruiksvriendelijk als mogelijk aan de slag kunt. We helpen jullie graag bij het optimaal benutten van de software mogelijkheden! Onze consultants steken daarom periodiek de koppen bij elkaar de software te evalueren en jullie te voorzien van ontwikkelingen en handige tips & tricks binnen Visma .net.

Dit keer willen onze consultants de aandacht vestigen op vier nieuwe werkwijzen binnen Visma .net, zodat jij efficiënter gebruik kan maken van onderstaande processen:

  1. Verbetering KvK-service
  2. Journaaltransacties categoriseren
  3. Nieuwe weergave venster Betalingen verwerken
  4. Btw-factuur verwerken (factuur met uitsluitend btw)

 


1) Verbeteringen in de KvK-service:

We breiden de KvK-service uit met nieuwe functies om het controleren en aanvullen van adresgegevens te optimaliseren. Hier lees je wat er is veranderd:

A. Google-zoeken toegevoegd
Eerder konden alleen Nederlandse bedrijven worden opgezocht via de KvK-service. We hebben deze functionaliteit uitgebreid met Google-zoeken, waardoor nu ook internationale bedrijven kunnen worden gevonden en hun adresgegevens kunnen worden gecontroleerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BTW-validatie voor Europese bedrijven
Voortaan kan de BTW-nummer validatie (VIES), eerder alleen mogelijk voor Nederlandse bedrijven, ook worden uitgevoerd voor Europese bedrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Automatische opslag van datum BTW-validatie
De datum van elke BTW-validatie wordt voortaan automatisch opgeslagen bij de debiteur of crediteur. Jij kiest zelf welk kenmerk je wilt gebruiken voor de opslag van deze datum (zie volgend punt, Voorkeursinstellingen).

 

 

 

 

 

 

4.    Voorkeursinstellingen
We bieden je nu de mogelijkheid om enkele voorkeuren in te stellen voor het gebruik van deze KvK-service. Dit zijn de opties:
•    Standaard debiteuren- en crediteurentype: kies welk type je standaard wilt gebruiken bij deze service.
•    BTW-validatie kenmerk: kies het kenmerk waarin de datum van de BTW-validatie wordt opgeslagen.
•    E-mailadres verplicht: bepaal of je altijd een e-mailadres wilt invoeren bij het toevoegen van debiteuren of crediteuren.
•    Akkoord met de servicevoorwaarden van Google: wanneer je akkoord gaat met deze voorwaarden kun je gebruikmaken van de Google-zoekfunctie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2) Journaaltransacties categoriseren

In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren.

Hiervoor is nu praktische oplossing beschikbaar door het invoeren van een extra veld, Transactiecode, in de journaaltransactie. Met die Transactiecode kun je heel eenvoudig transacties in een eigen categorie stoppen en opvragen.

A. Functionaliteit activeren
• Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen
• Klik op Aanpassen
• Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel
• Klik op Inschakelen

B. Transactiecodes aanmaken
• Open het venster Transactiecodes
• Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen
• Selecteer de module Grootboek
• Kies Grootboekinvoer in Transacties module
• Voer een code en een omschrijving in
• Klik op Opslaan
• Voer zo alle codes in die gewenst zijn

C. Transactiecodes gebruiken
• Open het venster Journaaltransacties
• Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken
• Selecteer de gewenste transactiecode
• Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in

 

 

 

 

 

 

 


 

3) Nieuwe weergave in het venster Betalingen verwerken

Het venster Betalingen verwerken bevat nu een nieuwe weergave: het Crediteurenoverzicht.

Het Crediteurenoverzicht toont uitsluitend de crediteuren, gespecificeerd per crediteur met het aantal facturen dat wordt betaald en het te betalen bedrag. Deze weergave op crediteurniveau biedt – in tegenstelling tot een lijst van individuele facturen – een beter beeld van het totaal te betalen bedrag. Het groeperen van facturen per crediteur kan ook helpen bij het prioriteren en stroomlijnen van de betalingen. Met één simpele muisklik kan elke regel worden uitgeklapt voor een gedetailleerde weergave van de facturen.

Het activeren van deze weergave kan eenvoudig worden uitgevoerd door de knop Tabelinstellingen te kiezen en vervolgens de optie Crediteurenoverzicht te selecteren.

 

 

 

 

 

 

 


 

4) Btw-factuur verwerken (factuur met uitsluitend btw)

Deze procedure beschrijft hoe een factuur, die enkel uit btw bestaat zoals bij invoerbelastingen, verwerkt wordt. In dit voorbeeld (met 21%) wordt uitgelegd hoe een factuur wordt verwerkt, waarbij het volledige bedrag als btw (voorbelasting) onder rubriek 5b wordt opgenomen.

A.  Btw-code aanmaken
•    Ga naar het venster Btw
•    Voeg een nieuwe btw-code toe
•    Gebruik de code “5b” met omschrijving Invoer btw-factuur
•    Selecteer Btw in Soort btw
•    Markeer de optie Vanuit btw-factuur invoeren
•    Selecteer de Belastingdienst in het veld Belastingkantoor
•    Voeg een regel toe onder de tab Agenda btw met de volgende kenmerken
o    Btw-tarief: 21%
o    Rapportagegroep: Aankoop 5b
•    Voeg btw-categorie 1 toe onder de tab Categoriëen
•    Voeg btw-gebied NL toe onder de tab Zones
•    Selecteer de gewenste grootboekrekeningen voor Te betalen btw en Te vorderen btw.
•    Kies Opslaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Btw-factuur verwerken
•    Open het venster Btw-facturen
•    Voeg een nieuwe regel toe
•    Selecteer een crediteur
•    Klik op de knop Documenten toevoegen onder de tab Btw toepassen op
•    Zoek de bijbehorende inkoopfactuur waarvoor de btw geboekt moet worden
•    Controleer de ingevoerde gegevens
•    Klik Vrijgeven om de verwerking definitief te maken

Heb je vragen of ondersteuning nodig?

 

Neem direct contact en één van onze Visma.net consultants neemt spoedig contact met je op!

Neem contact met ons op