Blog

Gepubliceerd:

20 februari 2023

Visma.net landed cost

 

In een vorige blog hebben we verteld over de voordelen van ERP in de cloud. Tevens is er aandacht besteed aan het gebruik van Vestigingen in Visma.net ERP, voor het eenvoudig registreren van meerdere entiteiten en vestigingen. Ook kwam de uitgebreide functionaliteit van Subrekeningen ter sprake.

 

In deze blog gaan we in op het gebruik van Landed Cost, in Visma.net ERP. Met deze functionaliteit kun jij op eenvoudige wijze alle kosten die horen bij de kostprijs van een artikel, direct registreren en automatisch toewijzen. Hiermee krijg je de werkelijke kostprijs van een artikel! Deze zuivere kostprijs is o.a. van belang voor de margeberekeningen van verkooptransacties. Dan weet je tenminste zeker dat je de juiste marges heeft, en dat je verkooptransactie echt voldoende oplevert! Daarnaast geeft het inzicht in de werkelijke voorraadwaarde en is hiermee een belangrijk onderdeel van verantwoord voorraadbeheer.

 

Zuivere kostprijs

Die kostprijs bestaat namelijk uit meer dan alleen de inkoopprijs. Alle kosten die nodig zijn om een artikel in je magazijn te krijgen (en te hebben) zijn een onderdeel van de zuivere kostprijs. Je moet hierbij denken aan kosten voor transport naar je magazijn, invoerrechten die je moet betalen, transportverzekering voor veilig vervoer en opslagkosten voor je magazijn. En ook aan valuta, betalingen, verpakking en verwerking zijn vaak (verborgen!) kosten verbonden. Al deze kosten komen feitelijk boven op de inkoopprijs en bepalen mede de kostprijs van het artikel, en zijn hiermee de basis voor margebepaling, voorraadbeheer en dergelijke. Met Visma.net ERP Landed Cost weet je het precies!

 

Zuivere marge

Doordat die inkoopprijs zo zuiver is en je hiermee de hoogte van de marge veel beter in beeld hebt, kun jij hier weer de juiste verkoopprijs op baseren. Je wil natuurlijk niet dat je verkooptransactie meer kost dan het daadwerkelijk opbrengt! Met dit inzicht kan je bijvoorbeeld je assortiment aanpassen, als de opbrengsten van een artikel simpelweg niet (langer) opwegen tegen de kosten die je moet maken, voor datzelfde artikel. Je bepaalt dan zelf of de inkoopprijs te hoog is, of de verkoopprijs juist te laag (misschien wel allebei) en past deze naar keuze aan. Een hogere inkoopprijs betekent overigens niet automatisch dat de verkoopprijs dan maar omhoog moet. Je wil je niet uit de markt prijzen. Soms is afscheid nemen van een artikel of productgroep ook een goede keuze (kosten-baten). Met Visma.net ERP Landed Cost weet je het precies!

 

Voorraadbeheer

In Visma.net ERP leg je de dimensies vast in segmenten. Je bepaalt zelf hoeveel segmenten je wil gebruiken in je administratie, gebaseerd op de invalshoeken die je hebt. Zo is bijvoorbeeld een kostenplaats een segment, en een productgroep is ook een segment. Voor ieder segment bepaal je welke waarden geldig zijn. Bijvoorbeeld als kostenplaats gebruikt je de waarde Administratie, Directie en Verkoop. En voor de productgroep de waarde Batterijen, Zaklampen, Boormachines en Handgereedschap. Als land gebruikt je België, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Enzovoorts. Bij de invoer van transacties wordt de gebruiker gestuurd bij het kiezen van de juiste waarde, per segment, direct bij de bron. Dit zorgt voor een optimale verrijking van het grootboek, met de juiste dimensies.

 

Berekening en toewijzing

Bij het boeken van een inkoopfactuur (bijvoorbeeld voor douanekosten) kan deze gekoppeld worden aan een inkooporder. Het bedrag van de inkooporder wordt dan automatisch verdeeld over de artikelen in die inkooporder. Het bedrag wordt toegevoegd aan de kostprijs van het artikel, als opslag. De wijze van verdelen bepaal je zelf, waarbij wordt gekeken naar ‘de zwaarte’ van het artikel, in die inkooporder. Pro-rato dus, waardoor je heel flexibel kunt aangeven voor ‘hoeveel’ het artikel bijdraagt in de kosten. Daarvoor heb je verschillende mogelijkheden in Visma.net ERP. Je geeft bijvoorbeeld op basis van het aantal ieder artikel hetzelfde bedrag (per stuk) als opslag op de inkoopprijs. Een pro-rato verdeling naar waarde kan ook, waarbij de dure artikelen een hogere opslag krijgen. Een andere manier is om de toewijzing te doen op basis van het gewicht van een artikel. De zware artikelen krijgen een hogere opslag op de inkoopprijs dan de lichtere. Ook kan ervoor gekozen worden om dit te doen op basis van het volume, de fysieke grootte van het artikel, bijvoorbeeld bij de kosten van een container, waarbij inhoud voor je wellicht de belangrijkste factor is.

 

Grip en inzicht

Je bepaalt die Landed Cost verdeling dus helemaal zelf, per factuur. Een standaard opzet geef je al een stevige basis, waarbij je ook nog eens flexibel kunt inspelen op specifieke situaties. Wat je daarmee krijgt: een optimale grip op een zuivere kostprijs, met bijbehorende margebeheer en voorraadbeheer! Doordat de Landed Cost toewijzingen worden geboekt op afzonderlijke grootboekrekeningen heb je tevens een volledige financiële onderbouwing van de totstandkoming van de kostprijs. Heel transparant, dat is weer prettig voor je accountant en de belastingdienst.

 

Samengevat

Met Visma.net ERP Landed Cost kan je werken met een zuivere kostprijs, als basis voor margebepalingen, voorraadwaarderingen en kostenbeheersing. Je weet immers precies wat een artikel je daadwerkelijk gekost heeft voordat het tegen de juiste (!) verkoopprijs naar je klant gaat. Ook weet je precies wat jouw voorraad je kost en is het een belangrijk hulpmiddel voor verantwoord voorraadbeheer. Bij het afhandelen van de inkooporders en inkoopfacturen zorg je ervoor dat de toewijzing van die kosten naar wens verloopt, op een eenduidige manier (als opslag op de inkoopprijs). Visma.net ERP Landed Cost levert hiermee een efficiënte bijdrage aan je resultaat!

 

Volgende blog

In een volgend blog gaan we in op de Visma.net ERP mogelijkheden voor Rapportages, Dashboards en Inzichten. Modern, flexibel, veilig en heel gebruiksvriendelijk.