Blog

Gepubliceerd:

21 februari 2023

Functionaliteiten Visma.net op een rij

 

In onze vorige blogs hebben we je al veel verteld over slimme, doordachte mogelijkheden binnen de ERP cloudsoftware van Visma.net. De algemene voordelen van cloud-software zijn in de huidige tijd alleen maar duidelijker geworden. Denk hierbij aan 24/7 beschikbaar, volkomen veilig en zorgeloos kunnen werken vanaf elke werkplek en de overzichtelijke kosten van gebruik. In deze blog brengen we diverse onderdelen van Visma.net ERP nog even extra onder de aandacht. Dat is wel zo overzichtelijk!

 

Subrekeningen

De functionaliteit van Visma.net ERP Subrekeningen gaat aanzienlijk verder dan de gebruikelijke twee dimensies voor kostenplaatsen en kostensoorten. Met Subrekeningen bepaal je zelf hoeveel dimensies je wilt, geheel afgestemd op de invalshoeken die je belangrijk vindt. Op die manier leg je bijvoorbeeld precies vast dat er omzet is geboekt op kostenplaats Filialen voor productgroep Batterijen in filiaal Dordrecht Centrum. Of zie je dat kostenplaats Hoofdkantoor loonkosten heeft geboekt voor filiaal Rotterdam Lijnbaan, in regio Zuid-Holland. Een ander voorbeeld: je boekt de magazijnkosten voor locatie Amsterdam voor kostenplaats Magazijn, voor productgroep Automaterialen. En: je krijgt inzicht in de geboekte omzet van productgroep Batterijen in respectievelijk België, Duitsland en Frankrijk, uitgesplitst per regio. Ook andersom: je ziet voor één specifiek filiaal precies wat er allemaal geboekt is, en welke rekeningen hiervoor zijn gebruikt.

 

Een voordeel hierbij is dat je het aantal grootboekrekeningen beperkt houdt. Je hebt dan op hoofdlijnen (lees: grootboekniveau) voldoende aan standaard overzichten zoals een balans en resultatenrekening. Maar doordat per transactie de dimensies zijn ingevoerd, zoom je eenvoudig in op bijvoorbeeld kostenplaats, productgroep, filiaal of regio. Of combinaties ervan. Andersom kan het natuurlijk ook: vanuit de dimensies inzoomen op het grootboek. Je kiest de gewenste invalshoeken, zodat je krijgt wat je wilt. Je bepaalt dit allemaal zelf, zoals het hoort.

 

Heel fijn: de dimensies groeien met je mee! Als je een nieuwe invalshoek wilt toepassen, dan is toevoegen eenvoudig, zonder ingewikkelde handelingen en procedures. De functionaliteit van Subrekeningen is slim, praktisch, flexibel en eenvoudig!

 

Vestigingen (Branches)

Met Visma.net ERP Vestigingen (Branches) kunnen meerdere entiteiten en vestigingen worden geregistreerd, in één administratie. De kracht van de oplossing zit ‘m in de eenvoud: bij het invoeren van een transactie geef je de vestiging mee (lees: entiteit), waarop die transactie betrekking heeft. Dat is eigenlijk alles, de (onderlinge) verwerkingen gaan automatisch. Bij entiteiten denk je aan een holding met meerdere werkmaatschappijen, die gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. Of een hoofdkantoor met meerdere vestigingsplaatsen, waarbij uit elkaars voorraad wordt verkocht. Een ander voorbeeld is dat je meerdere merken voert, waarbij ieder merk in een eigen entiteit wordt vastgelegd en onderhouden, maar waarbij die merken samen weer één geheel vormen.

 

Die entiteiten gebruiken één grootboekrekeningschema, dezelfde set van debiteuren en crediteuren, BTW codes, betalingscondities, artikelen en voorraadinformatie. Wijzigt er iets, dan doet u doet op één centrale plek. Als je op het hoofdkantoor een factuur ontvangt voor verzekeringskosten, dan belast je deze factuur eenvoudig door aan de betreffende vestiging(en), via een automatische rekeningcourant boeking.

 

Ook binnen Visma.net Logistics is het gebruik van Vestigingen (Branches) doorgevoerd.
Als je een verkooporder invoert met een product uit een andere vestiging, dan worden alle intercompany-boekingen en afhandelingen automatisch uitgevoerd.

 

Doordat de entiteiten in één administratie zijn opgenomen is het maken van rapportages en dashboards eenvoudig, omdat je bij het rapport zelf kiest voor het gewenste (consolidatie)niveau. De balans en resultatenrekening, maar ook bijvoorbeeld openstaande lijsten zijn geconsolideerd beschikbaar, en per vestiging. Je ziet meteen in welke vestiging(en) een klant heeft gekocht, of hoe vestigingen zich tot elkaar verhouden. Het samenstellen en elektronisch uitvoeren van de BTW-aangifte is heel eenvoudig: alle relevante gegevens staan al bij elkaar, in één administratie.

 

Subscriptions – Contracten en Abonnementen

Met Visma.net ERP Subscriptions heb je een prachtige cloudoplossing voor het beheren van contracten en abonnementen. Het is bij uitstek geschikt voor het beheren van al je contracten en abonnementsvormen. Denk je bijvoorbeeld aan onderhoudscontract, servicecontract, all-in-one abonnement, variabel verbruik per periode, verhuurovereenkomst, enzovoorts.

 

Het is de perfecte oplossing voor complexe prijsmodellen, aangevuld met flexibel product management en contractbeheer. Je blijft volledig op de hoogte van verlengingen, facturatiemomenten en up- en cross-selling. Op ieder moment kun je producten en/of diensten toevoegen. De flexibiliteit van Visma.net Subscriptions maakt het mogelijk om (abonnements-)overeenkomsten snel en eenvoudig te wijzigen. Je bepaalt het allemaal zelf! En zit de verbruiksregistratie in een ander systeem, dan gaat dit verbruik automatisch naar Visma.net ERP Subscriptions voor het verwerken van de factuur.

 

Rapportages

In Visma.net ERP geven standaard rapporten je de omzet per productgroep, of de kosten per vestiging. Naar keuze zoom je in voor de onderliggende details. Wanneer je werkt met Vestigingen, dan geven deze rapporten de informatie voor alle vestigingen bij elkaar, of per vestiging. Je krijgt de details van het niveau dat je gekozen hebt. En werkt je met Subrekeningen, dan geldt dat de rapportage per dimensie standaard beschikbaar is. Eigenlijk heel gewoon, dat dit allemaal kan.

 

Dashboards

Het oog wil ook wat. Met dashboards regel je de invalshoeken van de informatie die je gepresenteerd wilt hebben. Uiteraard kunt je inzoomen op de onderliggende details. Bij die dashboards zitten signaleringsfuncties, waarmee je meldingen krijgt in geval van (bijvoorbeeld) een overschrijding van een grensbedrag of wanneer een bepaald aantal is bereikt, of dat er extra aandacht gegeven moet worden aan bepaalde backorders en naleveringen. De dashboards zijn heel visueel en bieden je directe toegang tot onderdelen waar actie vereist is De drempel voor gebruik is laag, de informatiewaarde scoort hoog. Heel gewoon eigenlijk!

 

Analyses en inzichten

Uiteindelijk gaat het erom wat je met die informatie kunt, en welke inzichten het je geeft. Je haalt de hardlopers uit het assortiment, of de producten die juist niet lopen. Je ziet wie je belangrijkste debiteuren zijn, en hoe het zit met het betalingsgedrag. De regionale spreiding van je omzet is zichtbaar, en hoe je vertegenwoordigers het doen. Detail-inzicht in de kostenstructuur is vanzelfsprekend aanwezig. Kortom: je krijgt te zien wat je wilt en wat je nodig heeft. Voor inzicht en grip. Voor grip en resultaat. Voor resultaat en uw vooruitziende blik, volledig onderbouwd met de geregistreerde werkelijkheid.

 

De rol van Consolit, al meer dan 20 jaar

Visma.net ERP is moderne cloudsoftware, met alle voordelen die je mag verwachten. Flexibel, veilig, 24/7 beschikbaar vanaf elk device en heel gebruiksvriendelijk. Consolit is gecertificeerd Visma.net ERP partner en heeft de benodigde kennis en ervaring om deze oplossing verantwoord in jouw organisatie in te passen. Met consultants die precies begrijpen wat je bedoelt, en betrokken zijn, met een kritische blik. Zij zorgen ervoor, dat je niet slechts krijgt wat je wilt, maar juist krijgt wat je nodig hebt. Bij Consolit doen we dit al meer dan 20 jaar!

 

Visma.net ERP en Consolit: een uitgekiende en bewezen combinatie van kennis, ervaring en ongekende mogelijkheden! De investering die je doet in Visma.net ERP verdient zich direct en ruimschoots terug.

 

Samengevat

Visma.net ERP is moderne cloudsoftware, met alle voordelen die je mag verwachten. Flexibel, veilig, 24/7 beschikbaar vanaf elk device en heel gebruiksvriendelijk. Consolit is gecertificeerd Visma.net partner en heeft de benodigde kennis en ervaring om deze oplossing verantwoord in je organisatie in te passen. Met consultants die precies begrijpen wat je bedoelt, en er samen met je voor zorgen, dat je niet (alleen) krijgt wat je wilt, maar (juist) krijgt wat je nodig hebt.

 

Visma.net ERP en Consolit: een uitgekiende combinatie van kennis, ervaring en ongekende mogelijkheden! De investering die je doet in Visma.net ERP verdient zich direct en ruimschoots terug.